Genbrugstingene bliver solgt på Gladgården, som er en kommunal ejendom, som alle har adgang til i åbningstiden. 

Gladgården har adressen: Hillerødvej 2, 3540 Lynge. 

Gladgården har åbent alle tirsdage fra kl. 19-20.30, dog er der lukket i juli og den første uge af august. Der er også lukket omkring jul og nytår.

Historien om Gladgaard

Navnet ”Glad” kan føres tilbage til 1700-tallet, hvor gården hørte under Frederiksborg Rytterdistrikt. I 1796 blev gården solgt som arvefæste til Sven Hartvigsen, hvis søn, sognefoged Poul Svendsen, i 1840 skødede den til sin svigersøn, Peder Larsen.

Omkring 1925 var gården på 65 tønder land, hvoraf de 60 var ager og der holdtes 22 køer, 12 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 1 føl og 1 får og mon ikke også nogle svin.

Gladgaard var på dette tidspunkt frit liggende midt på sine marker og var bygget i dels bindingsværk og dels i grundmur og med stråtag.

Vistnok i begyndelsen af 1930erne nedbrændte gården, kun murene stod tilbage. Årsagen kender vi ikke, men vi har ved nogle af vores ombygninger mødt sodsværtede sten i murværket.

Senere husede Gladgaard Lynge telefoncentral og med en fortid som bondegård, materielgård for kommunen og hjemmeværnsgård for Farum-Lynge kompagniet har gården gjort gavn på mange måder gennem de 200 år vi kan følge den.

GLADGAARD – en gård i Lynge, et begreb i Allerød Kommune

Lidt om hvordan Spildopmagerne landede på Gladgaard

I 1980 blev Spildopmagerne hjemløse for anden gang, tirsdagssalget begyndte i missionshuset Bethesda ved ”Det Runde Hjørne” på Lyngevej (Der hvor Allerød VVS nu ligger)  i sommeren 1974 og flyttede i 1976 til en nedlagt gård en tidligere hundekennel. Gården lejede vi af Mormonerne, der i 1979 opsagde lejemålet, da de ønskede at bygge deres egen kirke på stedet.

Allerød Kommune tilbød os plads på en stor gård ”Julemosegård” der ligger på Slangerupvej, bagved Gladgård hvor den nye bebyggelse ”Julemosen” nu ligger. Her kom der rigtig gang i handlen, der var god plads ude og inde – men igen var tiden begrænset, da gården allerede i 1980 blev solgt tilbage til de oprindelige ejere.

Heldet var nu igen med os; der stod en stor gård tom – GLADGAARD i Lynge. Borgmester Oskar Jensen fik Byrådets tilslutning til, at gården, der hidtil havde været benyttet af kommunens vejfolk, blev stillet vederlagsfrit til rådighed for Spildopmagerne. Oskar Jensen ønskede Gladgaard bevaret som et synligt minde om Lynges tid som blanding af landsby og stationsby og vi har gennem årene forsøgt, at bevare gården ved at holde den levende.
Vi har søgt at undgå at ødelægge Gladgaards oprindelige udseende, bl.a. ved at undlade vinduer i tagfladen mod vejen - og selv om de er i vejen, har vi bevaret de tre skorstene, der var tegn på velstand i gamle dage, da vi indrettede salen på loftet i stuehuset. Også ved isoleringen af laden, har vi gemt vinduerne af vejen på siden mod den gamle containerplads.

Gladgaard er blevet et begreb, et samlingssted, der erstatter tidligere tiders torv eller marked, for de mange kunder, der kommer fra nær og fjern. Det er ikke for meget sagt at folk fra hele verden kan mødes på Gladgaard tirsdag aften.
På Gladgaard kommer kunder fra alle samfundslag og vi der arbejder derude føler, vi er med til at løse nogle af de sociale opgaver der er i velfærdssamfundet. Vi er også med til at hjælpe hinanden med indhold i tilværelsen – hvad enten vi har job, som vi trænger til at glemme en gang imellem eller er pensionister, der har fået for meget fritid til rådighed.

Indtægterne ved salget på Gladgaard er en væsentlig del af Spildopmagernes samlede overskud, med det må ikke glemmes at det tidligere var mere end 500 tons aviser og et par hundrede tons pap og mere end en million flasker, som tidligere blev indsamlet og læsset om af de grupper der deltager i Spildopindsamlingerne hver måned. Alt dette er for, at vi også kan få de genbrugsting vi kan sælge på Gladgaard.

Vi må ikke længere samle papir, pap og flasker, det er blevet overtaget af kommunens almindelige indsamling af genbrugsmaterialer. Derfor er det endnu vigtigere for Spildopmagerne, at vi kan samle salgbare effekter ind, en gang om måneden, efter forudgående tilmelding